חזון פורום נשי

לשכת עורכי הדין מונה כיום כ-76,000 עורכי ועורכות דין. בדיקה השוואתית על רקע מגדרי מעלה, כי מספר עורכות הדין עולה על מספר עורכי הדין. אלא, שעל אף הרצון שמוסדות הלשכה והמתנדבים בה ישקפו באופן זהה את אחוז עורכי הדין החברים בלשכה מקרב הגברים ומקרב הנשים, הרי שהתוצאה הקיימת היא שיש מיעוט נשי מייצג במוסדות הלשכה לעומת רוב גברי מובהק. כך, למשל, עד היום למעט שני מחוזות בלבד, לא כיהנו נשים בתפקיד ראשי מחוזות.

בדיקה נוספת שנערכה מטעמנו מצאה, כי על אף שבתוך מחוז מרכז (שעד לא מזמן נכלל תחת מחוז תל אביב) נכלל מיעוט לא מבוטל מהמגזר הלא יהודי, הרי שגם מיעוט זה אינו בא לידי ביטוי במוסדות הלשכה, קל וחומר נשותיהם של מיעוטים אלה.

השאיפה של עו"ד רומי קנבל היא להניע את מחוז מרכז עם השקפה "שוויוניסטית" באמצעות מתן ייצוג הולם וייצוג מגדרי זהה, לצד היכולות האישיות של כל אחד ואחת. עו"ד קנבל חרטה על דגלה לשלב נשים ממגזרים שונים בכל פעילויותיו של מחוז מרכז.

יישום השאיפה של עו"ד קנבל יבוא לידי ביטוי באמצעות גיבוש והתוויית כללים ברורים באשר לנוכחות ולייצוג עורכי דין בכנסים ו/או בהשתלמויות, מתוך שאיפה כי לא יהיה פער מגדרי ביחס לזהות המשתתפים עצמם.

בנוסף לכך, ועדות הקשר המייעצות והצוותים הפועלים מכוחן, הכוללים, כדרך קבע, מאות חברים, יכללו עורכי דין מוכשרים לצד עורכות דין מוכשרות, בשאיפה ככל הניתן לייצוג שוויוני, וללא הבדל של דת או גזע.

לאחר היבחרה, בכוונתה של עו"ד רומי קנבל לתקן את העיוותים הקיימים, להתוות מדיניות ברורה לקידום מעמד האישה, לפעול בענייניהן של נשים במחוז שנתקלו במקרים של אפליה על רקע המגדר, וכן לדאוג להקמת פורום שיפעל לקיומם של ערבי עיון להעצמת נשים. 

בכוונת עו"ד רומי קנבל לכלול גורם במחוז שיהיה אמון על מתן ייעוץ אישי לעורכות הדין, בכדי להבטיח תשלום שכר הוגן ושווה לעורכי דין, זאת מתוך מטרה למנוע פערי שכר על רקע מגדרי.

לצד כל אלה, בכוונת עו"ד קנבל להקים ועדה המייעצת לראש המחוז בענייני קידום מעמדן של נשים עורכות דין, אשר תפקח על ההתנהלות וההתייחסות למעמד הנשי בקרב מוסדות ציבור ובקרב חברות ומשרדים פרטיים. תכליתה של הועדה יהיה להבטיח, בין היתר, תמרוץ שיווקי לעסקים פרטיים באמצעות ביצועם של דירוג העסקים והמשרדים, אופן ההתנהלות, ההתייחסות בעסק לנשים, כמו גם קיומן של נשים (או העדר קיומן) בעמדות בכירות בעסק.