מדיה

  • איך להצביע ביום הבחירות?
  • תוכנית 5 הנקודות למחוז המרכז
  • מחוז מרכז - מחוז טכנולוגי
  • מנטורינג והשמה מקצועית לצעירים
  • בית הפרקליט - הבית שלנו
  • אמנת השירות - שירות לפני הכל
  • בכוונתי להשוות את תקציב מחוז מרכז למחוז ת"א