"להרגיש בבית, להיות שייך, להיות חלק מהמרכז"

"להרגיש בבית, להיות שייך, להיות חלק מהמרכז"